Workshop fredag den 12. september 2008 i Kulturhuset på Islands Brygge, København

 

 

HVORDAN KAN KOMMUNERNE STYRKE

DE KREATIVE VIRKSOMHEDER – OG VICE VERSA?

Workshoppen er som en anledning til at mødes og diskutere med kommunernes kultur, erhverv og byplan folk - og samarbejdet med og for kreative virksomheder? Og da projektet er LYS & LYD, har vi i første omgang valgt at invitere virksomheder inden for dette branchefelt. Hensigten med workshoppen er at blive meget konkrete om, hvordan kreative virksomheder får de bedst mulige betingelser for vækst, også de meget små. Det handler ikke så meget kun om principperne, men nok mere om at få en diskussion om helt konkrete idéer og indspark til, hvad der konkret er brug for.

 

Projektet LYS & LYD handler om at udvikle og gennemføre en række lys/lydprojekter i 11 kommuner – projekter som udvikles af danske og internationale kunstnere i samarbejde med lokale aktører i kommunerne. Det første projekt – Byen som skærm – er netop afviklet i Roskildes Musicon bydel. Men en vigtig del af projektet er også at udvikle måder at koble kultur og erhverv, så der er bedre muligheder for levedygtige kreative virksomheder. 

 

I workshoppen var en række koncentrerede præsentationer, der giver pejlemærker for lys og lyd – kreative brancher – i Hovedstads- og Øresundsregionen i de kommende år. Og du får mulighed for at mødes med andre kolleger, give dit besyv med og være med til at synliggøre din virksomhed.

 

PROGRAM

kl. 11.00         

Goddag og kort introduktion til workshoppen

Henrik Haubro, Horisont-amba, facilitator for ”Kultur-Erhverv”-sporet i projektet                

 

kl. 11.10          OPLÆG

Projektet LYS & LYD – præsentation af mål og midler. Og hvor processen er lige nu

Trevor Davis, KIT, projektleder for LYS og LYD

 

kl. 11.45         

Sound Forum Øresund      OPLÆG

Stefania Serafin, Lektor, Medialogy, Aalborg University Copenhagen, Ballerup

 

Skal lyd være Øresundsregionens største eksportvare i år 2016? Kuglepenne der taler til dig? Arkitektoniske rum formgivet med lyd? Mærkevarer, virksomheder og medarbejdere med egen lydidentitet og lydlogo? Det er blot nogle af de lydlige fænomener, projektet Sound Forum Øresund (SFØ) er sat i verden for at undersøge og videreudvikle. Projektet drives af Diginet Øresund og Øresundsuniversitet i samarbejde med en række forsknings-, undervisnings- og kulturinstitutioner på tværs af Øresund. Projektet sigter mod at foretage en banebrydende kobling mellem traditionelt ret adskilte fagområder, lydteknologi med lyddesign, for derigennem at skabe nye lydprodukter og nye anvendelser af nuværende produkter ved at tilføre produkterne en merværdi gennem lyd. Baggrund: både Sverige og Danmark har en næsten 100 år lang tradition for lydforskning, lydindustri og lyddesign på forskellige områder.

 

kl. 12.20          AFLYST

MUSICON. Byen som skærm; livet før byen.

Mads Uldall, sekretariatschef,

Musicon sekretariatet, Roskilde Kommune

 

Roskilde vil skabe en bydel, hvor det kreative og musiske er i centrum. Det kreative og musiske er overordnet tema på Musicon, hvor kulturelle erhverv, kreative værksteder, scener til musik og dans, specialbutikker, uddannelse, boliger, muser og fritidsaktiviteter blandes. Bydelen skal gøre Roskilde til et sjovere sted at bo og sætte Musicon på landkortet som en rugekasse for aktører inden for blandt andet kunst, musik og design. Hovedgaden Rabalderstræde bliver livsnerven i bydelen, som bliver fyldt med kontraster.

 

kl. 12.45         OPLÆG

Samvirket mellem kultur og de kreative virksomheder – erfaringer Musicon og Bornholm

Flemming Madsen, direktør, Kultur & Kommunikation

 

kl. 13.10         

Forfriskningspause – let frokostbuffet

 

kl. 13.45         

Hvordan kan vi forstærke kreative virksomheders

inddragelse i kultur- og byudvikling?

Workshopdiskussioner faciliteret af

Flemming Madsen, Kultur & Kommunikation

 

kl. 15.00         

Kaffepause og networking

 

kl. 15.30         

Opsamling af workshopdrøftelserne

                     

kl. 15.45         

Hvordan kobler vi til de kommende LYS & LYD aktiviteter i kommunerne?

Trevor Davis, KIT, projektleder for LYS og LYD

 

kl. 15.55         

Afslutning – og det videre arbejde i kultur-erhverv sporet.

Henrik Haubro, Horisont-amba

 

kl. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYS & LYD

Workshops

- hvor der sættes fokus på

3 væsentlige temaer:

  1. Nye koblinger mellem kultur og erhverv

  2. Markedsføring og kommunikation
  3. Byrum - som attraktive knudepunkter

 

De tre workshops har til formål, at operationalisere den nyeste viden og erfaringer inden for temaet og bruge dem som strategier i Lys & Lyd projektet.

 

 

 

 

 

kultur-erhverv

komponenten

 Om WORKSHOP 12-09-2008

horisont-amba © 2008