FRA WORKSHOPPENS ARBEJDE

til workshopforsiden

 

Refleksioner

        

 

Workshoppen nåede frem til mange spændende idéer, refleksioner og forslag. En hel del kan ses af det 177 sider lange fotoresumé -

Workshoppens arbejde indgår i det videre arbejde i arbejsgruppen kultur-erhverv, der i oktober vil skulle færdiggøre de konkrete forslag til, hvorledes projektet vil arbejde med koblinger mellem kultur - kreative erhverv - byplan i de kommende år.

Projektledelsen har dog overvejelser om at give lidt mere tid til denne proces, således at ansøgningen for 2009-2010 ikke afleveres i oktober, men først i januar 2009. Det vil give de involverede parter lidt mere tid.

Tre væsentlige aspekter ift. projektets udvikling af multifaktorproduktivitet, dvs. at gøre tingene på smartere måder - f.eks. ved at udvikle kompetencer til at koble sig på egne og andre cirkler.