Det projektlyriske formål?

Projektets overordnede formål er at stimulere

nyskabende koblinger mellem erhverv, kultur og

byudvikling, som kan styrke væksten i

multifaktorproduktiviteten, dvs. bedre og mere

hensigtsmæssige måder at gøre tingene på

– både i private og offentlige virksomheder og i kommuner,

og derigennem at bidrage til visionen om Region Hovedstaden som Nordeuropas mest attraktive metropol i 2015.

 

Projektet er tænkt som første del af et 3-årigt projekt (2008-2010) og i denne første del (2008) fokuseres på 4 mål:

 

  1. udvikle hands-on model for at bringe kreative erhvervsvirksomheder i konkret multifaktor-samspil med kultur og kunst
  2. kompetenceudvikling omkring (1) udvikling af byrum, (2) projektdesign og (3) asymmetrisk og kreativ teamledelse
  3. forberede min. 18 konkrete byrumsprojekter og events i et samarbejde mellem erhvervs- og kulturaktører i partnerkommunerne til gennemførelse i 2009/2010
  4. skabe international synliggørelse og branding ved disse spektakulære begivenheder gennem erhverv-kultur samarbejde med en række internationale festivaler og programmer inden for lys og lyd og gennem en webbaseret platform

 

Eller sagt på en anden måde, så handler projektet om, hvordan vi kan blive skrappere til at udnytte de kreative ressourcer bedre til at skabe byrum, oplevelsesøkonomi og samvirker, der gør en forskel socialt og økonomisk.

 

 

Hvad sker i Lys & Lyd projektet i 2008?

Fra juni til december handler det om at udvikle drejebogen samt  kompetenceudviklingsprocesser til events der realiseres i 2009 og 2010 i kommunerne.

I ét spor arbejdes der med udvikling af de konkrete events, mens der i et andet spor arbejdes med koblinger mellem kunst, planlægning og kreative erhverv (inden for lys og lyd).

Hele processen tog afsæt iMetropolis Laboratory 2008 som fandt sted i dagene 26. juni til 13. juli, hvor mere end 125 kreative mennesker mødtes i København. Sat i stævne, fordi de er særligt interesseret i storbyens udvikling.  Gennem en række seminarer og workshops med kunstnere, arkitekter og sociologer, blev deres ideer, visioner og skitser til projekter i storbyen fremlagt og diskuteret.

En række af disse projekter med et stærkt indhold og med mulighed for bl.a. en frugtbar kultur og erhverv proces samt klar lokal forankring vil videreudvikles til realisering i 2009 og 2010. 

Den næste fase i denne proces er en række Residencies i løbet af efteråret 2008, hvor kunstnere går sammen med kommunens medarbejdere, kreative virksomheder og andre interesserede.

Modelprojekter. I efteråret 2008  gennemføres  der 2 events.  I Roskilde fra  d. 20. – 30. August med titlen ”Byen som Skærm”, og i Københavns Havn d. 8. december ifm. den planlagte konference.

 

 

Projektets partnere: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune. Hvidovre Kommune, Københavns Kommune/Ørestaden, Roskilde Kommune, Københavns Internationale Teater KIT (projektledelse), Horisont-amba, Wonderful Copenhagen, By og Havn, Juul & Frost, Seelite A/S, Moto, Illumenarts, Dansk Arkitektur Center DAC.

 

Vækstforum Hovedstaden, Region Hovedstaden og EU Regionalfond. Vækstforum har som bekendt valgt at prioritere/indstille projektet til støtte fra EU Regionalfond, og Region Hovedstaden og Region Sjælland har givet projektet en bevilling fra regionens kulturmidler. Realdania Fonden samt partnerne. Projektet er første del af et 3-årigt projekt, 2008-2010.

Trevor Davies, KIT, er projektleder

 

Kontakt information 

Generel information:

Marie Viltoft Polli (KIT) T: 3315 1564  E: mvp@kit.dk

Kultur og Erhverv:

Henrik Haubro (Horisont – amba) T: 5570 2970 

E: henrik@horisont-amba.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At koble kunst,

kultur,

kreative erhverv

og byplanlægning,

således at alle

deltagere

har mulighed for at

udnytte hinandens

ressourcer og viden

 

 

10 kommuner i Region Hovedstad og Region Sjælland har inviteret medie kunstnere, arkitekter og kreative virksomheder til et unik samarbejde. 

Med afsæt i en række lys, lyd og multimedia projekter, som skal udvikles og præsenteres som et samlet program i en række udvalgte offentlige rum i Hovedstads Regionen i 2009/2010, har projektet til formål at koble kunst, kultur, kreative erhverv og byplanlægning, således at alle deltagere har mulighed for at udnytte hinandens ressourcer og viden.

Det kunne f.eks. handle om, hvordan kommunerne spiller sammen med små kreative virksomheder til at udvikle sig bl.a. til, at etablere kontakt til  nye markeder - eller hvordan kommunerne bliver bedre til at samarbejde regionalt for at løfte lokale events til events med international gennemslagskraft - eller hvordan kunstnere og kreative virksomheder kan være med til at gøre byens rum levende, attraktive og samtidig forstærke identiteten i de enkelte kommuner.

Projektet er ikke primært for at producere nye rapporter. Projektet er i sig selv et konkret bud på en fornyende proces, der skal vise nye metoder der fremmer disse koblinger og kompetenceudvikling, gennem en række events med international gennemslagskraft. Events som de deltagende kommuner og virksomheder kan lære af: at blive klogere ved at gøre!

Projektet arbejder med at skabe 15-20 Lys & Lyd events, som hver især er med til at generere nye oplevelser og koblinger en snes steder i Hovedstaden. Disse steder og byrum udgør sammen en basis for iscenesættelsen af en række ”ærketypiske” steder, der afspejler metropolen København.

 

 

Projektet evalueres af

Jens Friis Jensen, RUC, og Eskild Hansen. Du kan her følge nogle af hans refleksioner.

kultur-erhverv

komponenten

Om LYS 6 LYD PROJEKTET

horisont-amba © 2008