Som en del af processen med at interviewe kreativ branche virksomheder - især små inden for lyd og lyd - er der udarbejdet en interview guide.

 

Formålet med denne guide er at give en fælles struktur for de kvalitative interviews med kreative virksomheder i kommuner, der er partnere i projektet Lys & Lyd.

 

Hensigten med interviewene er at inddrage de kreative virksomheder – også små og mikro-virksomheder – i at kvalificere projektets konkrete og strategiske indsatser.

 

Guiden er udarbejdet af Mark Lorenzen (CBS/Imagine), Jens Friis Nielsen (RUC), Henrik Sparre-Ulrich og Henrik Haubro (Horisont-amba).

 

 

Baggrund

Små kreative virksomheder er opmærksomme på manglende skalafordele samt nødvendigheden af produktudvikling, herunder udvikling til internationalt niveau af produktkvalitet. Spørgeskemaundersøgelser (www.kulturplan-oresund.dk) viser at virksomhederne er enige i at koblinger til organisationer og andre (kreative) virksomheder er en måde at bygge skalafordele samt øge produktudvikling. Imidlertid ved virksomhederne ikke selv hvordan de kan bygge sådanne koblinger, og offentlige myndigheder har ringe viden om hvordan offentlige myndigheder kan facilitere denne proces.

 

En interviewundersøgelse blandt 27 virksomheder indenfor 16 kreative brancher i København (Birch, Poulsen og Lorenzen, 2006) peger på følgende rammebetingelser for kreative virksomheder i netop denne kommune:

 

 • Zoning af Københavns uddannelsesinstitutioner og af uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 • Tiltrækning af kreativ arbejdskraft gennem bolig, velfærd og integration.
 • Københavns kommune som forbruger af kreative produkter og som formidler af private investorer.  
 • ”One Stop Shop” for information og serviceydelser hos Københavns kommune.
 • En arbejdsformidling specielt til projektansatte folk samt frivilligt arbejde. 
 • Foredrag ved videnspersoner og provokatører.
 • Deregulering og alternativ anvendelse af eksisterende bygninger og offentlige københavnske rum.
 • Billige erhvervslejemål, delelokaler og fællesskaber.
 • Zoning af større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder samt skabelse af fælles sociale faciliteter.
 • Global inspiration.
 • Styrkelse af Københavns globale image.

Resultaterne af undersøgelsen af rammebetingelser for københavnske kreative virksomheder har klar relevans for andre kommuner. Mens mange af rammebetingelserne identificeret for København relaterer sig til koblinger mellem virksomheder, ikke alle har relevans for produktudvikling eller skalafordele. Her er følgende relevante for andre kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews

 

For at sikre autenciteten bag de koblinger, der fokuseres på i det efterfølgende projekt 2009-2010 er der gennemført en række interviews med kreative virksomheder i de deltagende kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indtil nu gennemført en lille snes interviews:

 

 • Albertslund
 • Ballerup - (fra tidligere kortlægning)

Dancing Team v/ Lone Lindgreen

Ballerup Museum v/ Mette Jensen

Hotel Lautruppark v/Dennis Larsen

Visuel Kommunikation v/Kirsten Fischer

 • Frederiksberg -

Flemming Pedersen/ETP

Madelaine Vind/Visionsverket

 • Gentofte
 • Gribskov -

CDS Acoustics

CDS Lightning

Danlas I/S ved Jens Christensen

Zonic Music v/ Søren Tvermoes

 • Helsingør -

Trine Heller Jensen

 • Herlev -

Ringside

 • Hvidovre -
 • København
 • Roskilde -

Audio Systems v/Ole Whittøf

Batavia Media

Lydcarlsen

 

Interviewene indgår som en kilde til at udvikle strategier for koblinger kultur-erhverv-plan.  Fra interviews med virksomhederne fremstår en række temaer:

 

Hvordan vokser vi? Hvordan vækst? Kræfter går til daglig drift – hjælp til at vokse/udvikling

 

Behov for alm. virksomhedsrådgivning

Kommunen kender ikke til de (små) kreative virksomheder. 

 

Rådgivning til en-mands virksomheder og vil være det.

 

Ingen systematisk markedsføring – netværk og mund-til-mund
 
Unik ydelse = + / Stjæle idéen frygt = forbeholdende
 
Interesserede i fora med muligheder for at netværke og   udvikle faglighed. Kommunens rolle over for virksomhederne:  relevant eller drop det   Relevant: rolle som netværks-danner, skaber af forum og give tilskud til kulturtilbud, der  så hyrer virksomhederne  (passe på konkurrenceforvridning)
 

kultur-erhverv 

komponenten

 

Interviews

 

 

horisont-amba © 2008