Formålet med arbejdsgruppen er at finde en fælles operationel definition af projektets kultur-kreative erhverv koncept, således at der skabes en fælles forståelsesramme for det videre arbejde – både i efteråret 2008 og i de kommende 2 år, som projektet forhåbentlig vil få støtte til. Derfor er arbejdsgruppen også bredt inviteret for at sikre bredest mulige erfaringer og input.

 

Hvordan kultur-erhverv perspektivet kan/skal operationaliseres i projektet?

En vigtig del af projektets målsætning er at styrke koblinger mellem kultur og erhverv i kommunerne. Det handler om koblinger internt i kommunens forvaltninger (f.eks. kultur, erhverv og plan – og andre felter), om koblinger mellem kommunen og de kreative brancher, mellem kulturinstitutioner og kreative erhverv, osv. Ikke mindst er det vigtigt at inddrage de kreative brancher i partnerkommunerne i projektets aktiviteter.

 

Afgørende for den kommende ansøgning er evaluering af projektets resultater og muligheder i startperiode juni-december 2008. Projektets evaluator, Centerleder Jens Friis Jensen, RUC - har indledningsvis drøftet kultur-erhverv fokuspunkter og succeskriterier for perioden juni-december 2008 med projektledelsen. På baggrund heraf vil Jens FJ præsentere et første oplæg til drøftelse i oktober.

 

 

 

 

Her kan du finde nogle andre interessante info om lys og lyd:

 

 

DANSK LYDTEKNOLOGI-en global styrkeposition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen

indsamler, analyserer og

formulerer konkrete idéer

til næste fase af projektet

om implementering af

nye koblinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur-erhverv komponenten har været tvunget til at arbejde meget hurtig, fordi der allerede med udgangen af oktober skulle foreligge ansøgning til næste fase af projektet i 2009-2010. Derfor blev det første arbejdsgruppemøde allerede holdt den 7. august 2008 i Herlev.

 

 

Efterfølgende er aftalt arbejdsgruppemøder

onsdag den 27. august 2008 kl 13-16 -aflyst

fredag den 10.0ktober 2008 kl 13-16

fredag den 31. oktober 2008 kl 13-16

Disse møder holdes i Herlev Medborgerhus 

 

 

 

Vi har valgt en åben arbejdsgruppeform, hvor alle kan være med til at udvikle koncepter - men naturligvis især folk fra kommunernes kultur og erhvervsområder. I det omfang det har været praktisk muligt, har der også deltaget repræsentanter fra de kreative brancher (lys og lyd) samt fra kommunernes byplanlægning.

 

Et andet væsentligt input til arbejdsgruppen er de interviews, der er gennemført med en række af virksomhederne. Disse interviews er primært gennemført af kommunernes repræsentanter.

 

Da vi i Horisont-amba har trukket os fra udarbejdelsen af et kommende projekt, stopper videre input om arbejdsgruppen her. (fra 11.10.2008). KIT har valgt selv at forestå den videre arbejdsproces på dette felt.

 

Til mødet den 31.oktober 2008 går Flemming Olsen, børne- og kulturdirektør, Herlev Kommune, ind som facilitator for processen.

kultur-erhverv

komponenten

Om ARBEJDSGRUPPEN

 

Med mørket som ramme og byen som lærred (København)

Mørket vender tilbage til byen og Illumenarts bruger dette som ramme for seks video- og lyskunstværker, som Illumenarts skal vise i anledning af Ørestad Kulturdage fra den 8. til og med den 11.10. og under Kulturnatten den 10.10.

 

Man kan bl.a. se kunst af Jacob Tækker og duoen Bojen & Ørum i Ørestad City og Ørestad Nord. Til Kulturnatten den 10. oktober skruer vi ekstra op for blusset i Ørestad Nord. I samarbejde med Wonderful Copenhagen viser vi under eventen Lysende Symfonier i mørket et videoværk af Lotte Tauber Lassen på ITU og Det Kgl. Bibliotek’s gavle. Kunstneren Hans E. Madsen kommer til at forvandle Universitetskanalen til et magisk sted under hele perioden fra den 8.-11.10. Alle værker under både Kulturdagene og Kulturnatten vil være tændt fra kl. 19 til kl. 24.

 

                                                            Oplev lysets og kunstens kapring af Ørestaden!

 
Kære venner af Illumenarts,
Vi er stolte af og glade for at kunne annoncere, at vi er blandt de 5 nominerede til AOKs afstemning om Byens Bedste Nye Kunst 2008. Og det er netop Jer, som kan stemme på os fra den 10. oktober til 7. november! :) Stem her.

horisont-amba © 2008